Siccaro søger en International Sales Manager

For English scroll down

Har du erfaring med internationalt salg til detailhandlen, distributører og online? Og er du modig, ordentlig og vild med hunde? Så kunne du være den kandidat vi søger til at spille en aktiv rolle i at forstærke den vækstrejse, som vores virksomhed gennemlever i disse år.


Vi søger:

Vi søger en kommerciel drivkraft der, i samarbejde med ledelsen, kan udvikle og implementere de kommende års salgsstrategi, der skal gøre Siccaro til Nordeuropas førende brand for kvalitetsprodukter til hunde.
Da vi er en lille organisation, skal du være i stand til at løse mange af opgaverne selv. Vi er dog et stærkt team, som vil hjælpe dig, så meget vi kan.

Hvem er du:

Vi forestiller os at du som person er optimistisk, udadvendt og ansvarsfuld, og at du har lyst til at bidrage i en lille virksomhed med store ambitioner. Du er vant til at have salgsansvar og skabe gode resultater på internationale markeder. Vi går ikke op i din alder og dit køn, vi går op i din indstilling til at gøre en indsats, tage ansvar og skabe resultater. Og det skader ikke hvis du også har et blødt hjerte for hunde.

Du har erfaring med både b2b og b2c salg og kan sammen med vores online manager være med til at videreudvikle vores online salg. Har du erfaring med salg indenfor vores branche er det en fordel, men ikke et krav.

Ansvarsområder:

 • Du bliver ansvarlig for det samlede salg i virksomheden både b2b og b2c
 • Du identificerer og etablerer nye markeder og kanaler
 • Du har den daglige dialog med vores b2b kunder
 • Du udarbejder, forhandler og vedligeholder kontrakterne med vores kunder
 • Du rapporterer og laver forecasts på salg
 • Du udarbejder salgsbudgetter og udarbejder forslag til salgskampagner
 • Du laver strategioplæg baseret på din research af markedet

Du tilbydes

Du tilbydes en spændende og udviklende stilling i en lille, stærk og modig virksomhed bestående af effektive og passionerede medarbejdere med forskellig kulturel baggrund, som gør dagene farverige. Vi efterstræber, at det skal være sjovt, udviklende og udfordrende at arbejde for og med Siccaro, og vi er alle interesserede i, at du skal have succes hos os, og at du får lyst til at være en del af Siccaros videre færd ud i den store verden.

Hvem er Siccaro?

Siccaro er en kreativ og innovativ virksomhed, som udvikler, producerer og sælger kvalitetsprodukter til hunde. Vi har udviklet flere produkter, men vores primære produkt er en tørredragt, der tørrer våde hunde hurtigt. Til glæde for hundene, men især også deres ejere.

Som mange gode opfindelser gennem historien opstod Siccaro’s tørredragt næsten ved et tilfælde, men det har absolut ikke gjort, at vi ikke har taget det alvorligt eller ikke brænder for det, som vi laver. Tværtimod er det blevet en passion at forfine, udvikle og udfordre vores produkter, så funktion og kvalitet aldrig bliver 2. prioritet, og vi er ret stolte af den glæde vores produkter skaber hos vores kunder.

Siccaro’s produkter afsættes i 18 lande og efterspørges i stadig flere. Vores mål er at gøre Siccaro til et verdenskendt kvalitetsbrand, som forbedrer og forenkler hverdagen for hundeejere ud fra en bæredygtig og innovativ idé.

Vi vil være med til at skabe en ny hundekultur omkring menneskets bedste ven en proces, som udvikler sig hurtigere, end vores nuværende stab kan følge med i fra vores hovedkontor i Sorø.

Har vi har vakt din interesse?

Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående beskrivelse og kan se dig som en del af Siccaro holdet, vil vi se frem til at modtage en kortfattet ansøgning samt CV fra dig. Vi gennemgår ansøgningerne løbende, så der er ingen grund til at vente til ansøgningsfristen fredag 1 oktober. 2021 med at kontakte os. Send ansøgning og CV til e-mail: info@siccaro.com. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til CEO Lissen Marschall på tlf.: 26130305

 

Are you our next International Sales Manager?

Do you have experience with international sales to retailers, distributors and online? Are you confident, organized, and crazy about dogs? Then you might just be the candidate we are looking for to play an active role in consolidating the growth we at Siccaro have experienced in the past years.

We are looking for:

We are looking for a commercial driving force who, in collaboration with the company leadership, can develop and implement our sales strategy for the coming years to make Siccaro into Northern Europe’s leading brand for quality products for dogs.

As we are a relatively small organization so you should be ready to solve many tasks yourself, although as a strong, tight team we are always ready to help each other whenever possible.

Who you are:

We are looking for someone who is optimistic, outgoing, and responsible. You will be looking to contribute to a small business with big ambitions. You are used to being responsible for sales and to generating great results in international markets. We are not so concerned about your age or your gender, we care more about your attitude to taking responsibility and creating results. And it won’t hurt if you share our love of dogs.

You have experience with both b2b and b2c sales and, together with our online manager, will be in great shape to further develop our online sales. If you have experience with sales within the pet branch, that would be an advantage, but it is not a requirement.

Areas of responsibility:

 • combined sales within the company, both b2b and b2c

 • identifying and establishing new markets and channels

 • daily dialogue with our b2b customers

 • preparing, negotiating, and maintaining contracts with our customers

 • reporting on and making forecasts about sales

 • preparing sales budgets and proposals for sales campaigns

 • proposing strategies based on your market research

 We offer

We offer a genuinely exciting and evolving position in a small, strong, and confident company made up of effective and passionate colleagues of different cultural backgrounds. We take every effort to make sure that working for Siccaro is fun and challenging. All your colleagues will be invested in ensuring your success and that you will relish being a part of Siccaro’s exciting journey.

Who are we?

Siccaro is a creative, innovative company which develops, produces, and sells quality products for dogs. We have developed several products and ranges, but our primary product is a super- absorbent drying robe for dogs. Our customers are extremely loyal, and appreciative of our products. Our customers really give us energy and motivate us to do better.

We are tremendously proud of our products and the pleasure and convenience they give our customers.

Siccaro’s products are sold in 18 countries, with demand growing constantly in new territories across the world. Our aim is to make Siccaro a globally recognized quality brand whose innovative and sustainable products improve and simplify the everyday lives of dog owners.

We want to create a new culture around dog ownership. We hope you will come and join us on our journey from our HQ in Sorø.

If this has piqued your interest:

If you could see yourself as part of the Siccaro team, we look forward to receiving a concise application and CV from you. We will be considering applications as they arrive, so there is no point in waiting for the deadline of Friday 1 October 2021 to contact us. Please send your application and CV to sales@siccaro.com. If you have any questions, you are welcome to ring CEO Lissen Marschall on tel: 26130305